TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 45 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Chi cục Thủy lợi

Thủy lợi

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Chi cục Thủy lợi

Thủy lợi

Mức 3

Đăng ký

3

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

6

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

7

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

8

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

10

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký