TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6121 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

2

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

3

Tuyển sinh trung học cơ sở

UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục trung học

Mức 3

Đăng ký

4

Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

5

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp

Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

6

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Văn hóa

Mức 3

Đăng ký

7

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

UBND cấp huyện

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

8

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

9

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

10

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn hóa

Mức 4

Đăng ký