TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 90 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

2

Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

3

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến đối với chương trình mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

4

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố tực thuộc trung ương

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Sở Công Thương

Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Sở Công Thương

Hóa chất

Mức 3

Đăng ký